Hjem - Lions Viborg

Menu

Om Lions

Fakta om Lions

Lions er verdens største frivillige hjælpeorganisation, oprettet i USA i 1917.

På verdensplan er der 1,4 millioner medlemmer fordelt på 45.000 klubber i mere end 200 lande.

Lions har tilsluttet sig FN’s deklaration om menneskerettigheder og arbejder for samfundsforståelse og fred. Medunderskriver af FN’s Charter og har som følge heraf fast sæde i forsamlingen.

Blev i 2007 kåret af Financial Times som den mest effektive NGO (Non Governmental Organization).

Lions kom til Danmark i 1950.

I dag er der 312 danske Lions klubber med tilsammen 6.500 medlemmer.

Lions Danmark donerer årligt omkring 30-40 millioner kroner til humanitære formål. Disse penge fordeles suverænt af den enkelte klub og går til både internationale, nationale og lokale formål i nærområdet.

Lions Club Viborg har 40 medlemmer, der årligt indsamler og donerer omkring 300.000 kr. primært til lokale velgørende formål, men vi hjælper også nationalt og internationalt, ligesom vi donerer midler til kulturelle formål.

Lions Viborgs hovedaktiviteter er Julelotteriet, 24-timers løbet og koncerter på Viborg Teater.

Medlemmerne mødes til en månedlig klubaften samt arbejder i forskellige udvalg og med forskellige projekter.

Vi udgør samtidig et stærkt socialt og rigtig hyggeligt netværk.
  

Følg Lions